Viking Lab Oy:n verkkosivujen tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen. Viimeksi päivitetty 3.5.2018.

1. Rekisterinpitäjä

Viking Lab Oy

Yhteystiedot:
Mikkolantie 9,
33370 YLÖJÄRVI

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Heikki Lehmuslehti
Mikkolantie 9
33370 YLÖJÄRVI
0440221422
heikki(ätt)vikinglab.fi

2. Rekisteröidyt

Rekisterissä ovat vikinglab.fi verkkokaupan käyttäjät.

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:

  • Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella
  • Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

  • asiakassuhteen ja yhteydenottojen hoitaminen
  • palveluistamme kertominen
  • markkinointitarkoitus ja muut verkkokaupan palveluihin liittyvät tarkoitukset

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Viking Lab Oy:llä ei ole asiakasrekisteriä. Tuotteita myydään vain jälleenmyyjien kautta.

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen Viking Lab Oy, Mikkolantie 9, 33370 Ylöjärvi
Vikinglab.fi sivustolle ei hyväksytä rekisteröitymisiä, myynti suoritetaan jälleenmyyjien kautta.

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

 

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Viking Lab tuotteita myydään ainoastaan Viking Lab jälleenmyyjien kautta.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Viking Lab Oy:n ulkopuolelle.

7. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa.

8. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

9. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Viking Lab Oy ei luovuta säännönmukaisia tietoja kolmansille osapuolille, eikä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja voidaan siirtää Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle, jos palvelun tekninen toteuttaminen sitä edellyttää. EU:n ulkopuolisilta yhteistyökumppaneilta edellytetään EU:n tietosuojakäytännön täyttämistä.

10. Tietosuoja

Viking Lab Oy käyttää OVH.com palveluita hallinoidakseen vikinglab.fi sivustoa. OVH serverit sijaitsevat pääosin Ranskassa. Viking Lab Oy käyttää OVH.com pilvipalveuja joihin määräytyvät OVH:n omat tietosuojakäytännöt. Seuraava poimittu OVH verkkosivuilta. OVH:n sitoumukset palveluntarjoajana Olemme ottaneet käyttöön tietojärjestelmiä koskevan tietoturvakäytännön, joka kuvaa kaikki aiheeseen liittyvät järjestelymme. Tietojärjestelmiä koskevaa tietoturvakäytäntöä päivitetään vähintään kerran vuodessa tai aina kun tapahtuu merkittäviä muutoksia, jotka vaikuttavat sen sisältöön. Ratkaisujemme tietoturva määräytyy puolestaan muodollisissa tietoturvanhallintajärjestelmissä. Tietoturvaa koordinoidaan erilaisilla ammattirooleilla: – tietojärjestelmien tietoturvavastaava – turvallisuusvastaava, joka vastaa alueen turvallisuuteen liittyvistä prosesseista ja projekteista – tietosuojavastaava (DPO), joka varmistaa henkilötietojen suojauksen – riskien hallinnoija, joka koordinoi tietoturvariskien hallintaa ja asianmukaisia toimintasuunnitelmia – turvatoimista vastaava taho, joka toteuttaa ja soveltaa tunnistettuihin riskeihin liittyvät toimet.

vikinglab.fi sivuston serveri sijaitsee OVH yrityksen fyysisissä tiloissa (pilvipalvelu) johon määräytyy samat suojatoimet kun OVH:lla. OVH:n Tietosuojasta voit lukea lisää OVH:n verkkosivulta sekä seuraavista linkeistä.

https://www.ovh-hosting.fi/henkilotietojen-suojaus/
https://www.ovh-hosting.fi/henkilotietojen-suojaus/gdpr.xml

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin. Vikinglab.fi ei seuraa sivun statistiikka, emme käytä Google Analytics palvelua vikinglab.fi sivustolla.